Vad är Key Servants Academy?

Key Servants Academy (KSA) är en lärjungaskola för tonåringar. Den anordnas av den lokala församlingen och erbjuder en kombination av:

  • Undervisning
  • Gruppsamtal och bön
  • Personligt mentorskap
  • Ansvarstagande i församlingen
  • Praktik

Målet med lärjungaskolan är att forma hela, trygga och modiga efter­följare till Jesus Kristus, som tar evangeliet in i alla världar.

Hur länge pågår lärjungaskolan?
Lärjungaskolan innehåller 21 lektioner om kristen tro och livsstil. Därtill kommer ett valfritt antal praktiska moment, t ex gudstjänster som anordnas av ungdomarna själva. Om KSA-träffarna hålls varannan vecka, är det därför lämpligt att förlägga lärjungaskolan över 3-4 terminer.

Vad kostar det?
För deltagarna är utbildningen gratis, men varje församling som startar lärjungaskolan betalar en årlig licensavgift på 1 000 kr. Licensen ger fri tillgång till allt utbildningsmaterial, alla mallar och alla övriga dokument som finns i ledardatabasen och som behövs för att driva lärjungaskolan i församlingen.

Hur började det?
Under en bönepromenad den 5 september 2010 upplevde Andréas Andersson ett klart och tydligt tilltal från Gud: “In i alla världar.” För sin inre syn såg han en rörelse av unga kristna lärjungar och ledare som utrustades för att ta evangeliet in i alla världar.

Ungdomarna i synen tog sig ombord på ett sjunkande skepp. I sin hand hade de en nyckelknippa som representerade olika bibliska sanningar och principer. På skeppet fanns  många klassrum, där lärare var i färd med att undervisa elever. Problemet var att både lärarna och eleverna bar på kedjor som satt fast i golvet. De kristna ungdomarna rusade in i rum efter rum, som höll på att fyllas med vatten. Med hjälp av nycklarna låste de upp kedjorna och befriade lärarna och eleverna, så att de kunde ta sig ut ur klassrummen och fly från det sjunkande skeppet.

Tilltalet och synen i september 2010 blev början till den vision som har fått namnet Key Servants Academy. I april 2015 hölls den första träffen med lärjungaskolan i Salemförsamlingen i Mullhyttan. Pilotgruppen bestod av tolv deltagare och fem ledare. Två år senare, den 2 april 2017, hölls KSA-historiens första examensgudstjänst, där de tolv deltagarna under högtidliga former mottog sina diplom, redo att gå med evangeliet in i alla världar.