Utveckling av app och hemsida

För att göra det lättare att sprida Key Servants Academy till andra församlingar, och samtidigt göra utbildningsmaterialet mer lättillgängligt och relevant i ungdomars vardag, har vi börjat spåna på en app. Vi kommer också att utveckla den här webbplatsen så att det enkelt går att ladda ner de verktyg som behövs för att driva lärjungaskolan. Nedan ser du några bilder från vår planeringsträff den 14 maj.