Välkommen Frikyrkan i Rörvik!

Tisdagen den 17 mars träffade jag församlingsledningen i Frikyrkan i Rörvik för att prata om Key Servants Academy. Kort därefter hörde pastor Ingemar Andersson av sig och meddelade att de beslutat att dra igång KSA till hösten. Varmt välkomna!