KSA översatt till ryska!

Nu har vårt utbildningsmaterial blivit översatt till ryska. Därmed kan församlingar som har rysktalande grupper i sin verksamhet få ett effektivt och användarvänligt verktyg för lärjungaträning.

Om du vill få tillgång till det ryska materialet, kontakta kommunikationsansvarig Amanda Boman: amanda(at)keyservants.academy.