Utbildningsdagen uppskjuten

Den planerade utbildningsdagen i Mullhyttan den 4 november blir uppskjuten på grund av för få anmälningar.  Vi siktar istället på att besöka några av de intresserade församlingarna och hålla utbildningen hos dem. Det blir ett slags “praktikresor” för de ungdomar som genomgått Key Servants Academy, och vi hoppas och tror att besöken kommer att uppskattas både av ungdomarna själva och av församlingarna!

Vi återkommer med datum för nya utbildningsdagar längre fram.