Välkomna Frikyrkan, Hope Church och Betania!

Vi gläder oss över att tre nya, härliga församlingar under hösten har beslutat att starta lärjungaträning utifrån KSA-materialet! Dels gäller det Frikyrkan i Rörvik och Hope Church i Vetlanda, som vi ju besökte i slutet av augusti. Och dels gäller det Betaniaförsamlingen i Åbytorp.

Varmt välkomna, vi önskar er all lycka och och Guds rika välsignelse!