Materialet översätts till ryska

Vi håller på att översätta hela KSA-materialet till ryska för att bland annat ge möjlighet till svenska församlingar att lärjungaträna ukrainska flyktingar som finns med i gemenskapen och verksamheten. Översättningen är nästan färdig, så om du är intresserad får du gärna anmäla ditt intresse till oss!